Telli kuuülevaated


Kontakt:

Tel: 664 4205
Faks: 664 4201
E-mail: info@avaron.com

Aadress:
Narva mnt 7D
B-korpus
10117 Tallinn
(Sissepääs siseõuel)

Fondide dokumendid

 

AVARONI PRIVAATPORTFELLI FOND

Tingimused 

Prospekt (kehtiv kuni 24.06.2018)

Prospekt (kehtiv alates 25.06.2018)

Põhiteabedokument (kehtiv kuni 24.06.2018)

Põhiteabedokument (kehtiv alates 25.06.2018)

Aastaaruanded: 20172016, 2015

 

AVARON ARENEVA EUROOPA FOND

Tingimused ja prospekt 

Investorile esitatav põhiteave (kehtiv 01.06-30.06.2018)

Investorile esitatav põhiteave (kehtiv alates 01.07.2018)

Aastaaruanded: 20172016, 2015

 

 

MUU INFORMATSIOON

Investeerimisfondi vara puhasväärtuse arvutamise reeglid inglise keeles

Fondi arvel tuletistehingute teostamise reeglid

Kliendi ja eurofondi korralduste parima täitmise kord inglise keeles

Kliendikaebuste lahendamise kord

Teabeleht kliendile ja potentsiaalsele kliendile

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (kehtiv kuni 11.07.2018)

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted inglise keeles (kehtiv alates 12.07.2018)

Eurofondi depositooriumi huvide konflikt inglise keeles

Eurofondi depositooriumi alamhaldurid inglise keeles

Tasustamispoliitika inglise keeles

 

INFORMATSIOON AS-i AVARON ASSET MANAGEMENT KOHTA

Aastaaruanded: 20172016, 2015